Oog voor voedsel

Er wordt voedsel ingezameld, waarvan de kwaliteit nog steeds goed is. Om de een of andere reden gaan deze producten niet naar de winkel, bijvoorbeeld omdat de verpakking niet klopt, of omdat het glazuur op het koekje niet precies in het midden zit. Meestal worden de voedingsmiddelen dan vernietigd of als veevoer gebruikt, terwijl het product zelf nog prima is! Het is pure verspilling. En wij willen daar iets aan doen door ze in te zamelen en weer uit te delen.

Hart voor mensen

Helaas leven we in een samenleving, ook in Gorinchem, waarin sommige mensen niet kunnen rondkomen, onder het bestaansminimum zitten of zelfs hongerlijden. Aan die mensen willen we wekelijks een voedselpakket geven, dat samengesteld is uit wat we ingezameld hebben bij het Distributie Centrum Rotterdam, lokale supermarkten, instellingen als kerken en producenten.

Wie komt in aanmerking

De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 135,-.
Per persoon: € 95,-.

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):
1 persoon was € 225, wordt € 230.
2 volwassenen was € 315, wordt € 325.
1 volwassene en 1 kind was € 315,
wordt € 325.
1 volwassene en 2 kinderen was € 405,
wordt € 420.
2 volwassenen en 2 kinderen was € 495,
wordt € 515.
1 volwassene en 3 kinderen was € 495,
wordt € 515.

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Nieuws

Extra pakketten voor klanten van de voedselbank

Veel klanten van Plusmarkt van den Doel hebben in de afgelopen periode hun bonnen voor een gratis boodschappenpakket ter waarde van € 50,= ingeleverd voor klanten van de voedselbank. Plusmarkt van den Doel heeft aanvullend […]

Garantstelling van rijksoverheid in geval van extreme groei en voedseltekorten bij de voedselbanken

De publicatie in de Trouw van 17 december heeft bij diverse mensen tot verwarring geleid. Wij vinden dit vervelend en willen de situatie graag duidelijk uiteenzetten. De rijksoverheid stelt voor volgend jaar een vangnet van […]

Informatie

Wilt u een voedselpakket aanvragen?
Neem contact met ons op
– via email: intake@voedselbankgorinchem.nl
– of via app of telefoon: 06-49677779

 

Voor algemene informatie:
– via email: info@voedselbankgorinchem.nl

 

Volg ons nu ook op Facebook
En blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
De Belastingdienst heeft de Stichting Voedselbank Gorinchem aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent o.a. dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

 

Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl   –    RSIN nummer 8141.13.928  – KvK nummer 11060409

 

U kunt uw financiële bijdrage overmaken via uw eigen bank naar bankrekening (IBAN)
NL34INGB0005266993 t.n.v. Stichting Voedselbank Gorinchem te Gorinchem.

 

Vermeld er als kenmerk ook duidelijk bij of het om een maandelijkse donatie of een eenmalige donatie gaat.

 

Voor wie is de voedselbank?

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn er landelijke criteria opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voedsel, kleding en dergelijke.

Sponsors gezocht!

De voedselbank Gorinchem zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in die om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden maar die kwalitatief nog 100% goed zijn.