Stichting Voedselbank Gorinchem

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten in Gorinchem van voldoende eten te voorzien werken wij samen met lokale bedrijven, instellingen en overheden en particulieren onder het motto “ Oog voor voedsel, hart voor mensen “.

Doneren

AnbiDe Belastingdienst heeft de Stichting Voedselbank Gorinchem aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een algemeen nut beogende instelling.

Dit betekent o.a. dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl

Promotievideo

Wilt u reageren of uw hulp aanbieden, neem dan contact op met een van onze contactpersonen (zie boven) of met onze voorzitter, Arie de Bruin, tel. 06-54374058
Doneer