Anbi

De Voedselbank Gorinchem is een erkend goed doel en heeft een ANBI-status. Ons RSIN-nummer is 8141.13.928. Dit betekent o.a. dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

Lees hier het publicatieformulier.

Integriteitscode

Integer handelen is voor alle Voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een integriteitscode die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld.

De code geldt voor alle Voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

Vertrouwenspersoon

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten.

Daarvoor zijn vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Jaarverslag

Voedselveiligheid

Klanten van de Voedselbank moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76, met richtlijnen waaraan men moest voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Voedselbank Gorinchem werkt met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiënecode. In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt. Inspecteurs van de Houwers Groep, een onafhankelijke inspectiebedrijf en werkzaam op het gebied van voedselveiligheid controleert ons. Er wordt jaarlijks steekproefsgewijs en onverwacht bij de aangesloten Voedselbanken geïnspecteerd. Voedselbank Gorinchem is recent gecontroleerd en het ‘GROEN’ certificaat weer voor 1 jaar verlengd.

Gezond voedsel dat aan hoge eisen voldoet
Iedere week worden levensmiddelen verzameld door onze vrijwilligers. Ze worden indien nodig omgepakt en verpakt om tijdens de uitgiftedag beschikbaar gesteld te worden aan de klanten. Op dinsdag en donderdag wordt de winkel ingericht en bepaald hoe we het beschikbare voedsel optimaal aan de verschillende gezinssamenstellingen kunnen aanbieden. Welke producten we kunnen aanbieden verschilt natuurlijk van week tot week, want we zijn afhankelijk van wat onze donateurs ons aanbieden!

Alle producten die wij onze klanten aanbieden voldoen aan de eisen die in de Warenwet aan ons gesteld worden. In samenwerking met de grootste landelijke supermarktketens vormen wij een zogenaamde gesloten voedselketen. De Voedselbank Gorinchem wordt net als alle andere supermarkten regelmatig en onaangekondigd gecontroleerd op het handhaven van de voedselveiligheidseisen (HACCP).

Als je toch twijfelt: meld het ons! Twijfels? Eet het dan niet op!

Met de grootst mogelijke zorg controleren wij de kwaliteit van alle producten die we tijdens de uitgiftedag aanbieden. Hierbij houden we ons strikt aan de wettelijk voorgeschreven eisen. De uiterste houdbaarheid van een product, de zogenaamde Tenminste Houdbaar Tot (THT) datum mag bij uitgifte via een Voedselbank later zijn dan de datum die op de verpakking vermeld staat. Hiervoor heeft de warenwet het informatieblad 76 opgesteld waarin staat welke producten, hoelang over de datum mogen zijn.

Informatieblad 76: Charitatieve Instellingen en Organisaties
Dit informatieblad is bestemd voor instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, die levensmiddelen verstrekken aan kansarmen in het kader van voedselhulp en armoedebestrijding. Het informatieblad beschrijft richtlijnen over de interpretatie van regels rondom voedselveiligheid, waarbij de onderwerpen houdbaarheidsdata, traceerbaarheid, etikettering en invriezen van levensmiddelen, expliciet zijn opgenomen.