Over ons

Voedselbank Gorinchem is een van de 177 voedselbanken in Nederland. Stichting Voedselbank Gorinchem is opgericht in 2004 en maakt deel uit van de vereniging Voedselbanken Nederland, de landelijke overkoepelende organisatie van alle voedselbanken in Nederland.

Onze Voedselbank heeft vele vrijwilligers, van jong (15 jaar) tot oud (82 jaar), van mensen die bij ons werken naast een betaalde baan tot mensen zonder betaalde baan. Vanuit Gorinchem, maar ook daarbuiten, voor een paar uurtjes per week tot hele dagen. Het is een mooi team met hart voor voedsel en oog voor mensen. Iedereen die bij de Voedselbank werkt, doet dit volledig onbezoldigd.

Onze missie

“Oog voor voedsel,
hart voor mensen”

Meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens, waarvan 300.000 kinderen onder de 12 jaar. Die mensen hebben moeite om te voorzien in de basisbehoefte eten. En dat is waar de Voedselbank te hulp schiet. We delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Met dank aan onze vrijwilligers en donateurs. Bedrijven, instellingen, onze gemeente en particulieren helpen ons met geld, voedsel en diensten. Tegelijkertijd gaan we voedselverspilling tegen. Niemand hoeft honger te hebben als we slim en sociaal met voedseloverschotten omgaan. Dat is goed voor mens en milieu. Daarnaast werken we samen met lokale organisaties om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten. Voedselhulp moet immers tijdelijk zijn.

Onze kernwaarden

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken zoveel mogelijk gedoneerd voedsel
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (burgers voor burgers)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

Onze doelstellingen

  1. Het bieden van directe voedselhulp aan Gorinchemmers die het financieel niet redden om zelf dagelijks een maaltijd op tafel te kunnen zetten.
  2. Het voorkomen van verspilling van voedsel.

Bestuur

Arie de Bruin

Arie de Bruin

Voorzitter, algemene zaken

Oordeel niet over een ander wanneer je hun last niet hebt gedragen.

arie@voedselbankgorinchem.nl
Hans de Kuiper

Hans de Kuiper

Penningmeester, facilitaire zaken

De Voedselbank geeft een betere toekomst.

hans@voedselbankgorinchem.nl
Leontien van Honk-Romeijn

Leontien van Honk-Romeijn

Secretaris, communicatie

Omdat geven zoveel leuker is dan krijgen.

secretaris@voedselbankgorinchem.nl
Marielle van Elzelingen

Marielle van Elzelingen

Voedselveiligheid, voedsel- en fondsen­werving

Omdat goed en gezond eten een basisrecht is voor iedereen.

info@voedselbankgorinchem.nl
Mieke de Bruijn

Mieke de Bruijn

Vrijwilliger­coördinatie

We zijn op de wereld om elkaar te helpen.

mieke@voedselbankgorinchem.nl

Coördinatoren

Saskia Tol

Saskia Tol

Intake

intake@voedselbankgorinchem.nl
Joke van den Bergh

Joke van den Bergh

Uitgifte

Iedereen kan iets voor een ander betekenen!
info@voedselbankgorinchem.nl
Erika Bot

Erika Bot

Uitgifte

info@voedselbankgorinchem.nl
Arie van Hoven

Arie van Hoven

Logistiek

Info@voedselbankgorinchem.nl
Wim Rijnbrand

Wim Rijnbrand

Logistiek

info@voedselbankgorinchem.nl

Contact

Algemeen

Bezoekadres
Schelluinsevliet 11, 4203 NB Gorinchem

E-mailadres
info@voedselbankgorinchem.nl

Uitgifte

E-mailadres
uitgifte@voedselbankgorinchem.nl

Telefoonnummer uitgifte
06 33 18 05 26

Intake

E-mailadres
intake@voedselbankgorinchem.nl

Telefoonnummer intake
06 49 67 77 79*

* Iedere werkdag tussen 10:00 – 12:00 uur en op donderdag tussen 09:00 – 17:00 uur.

KvK nummer
11060409

Bankrekening
NL34INGB0005266993 t.n.v. Stichting Voedselbank Gorinchem te Gorinchem

ANBI RSIN nummer
8141.13.928