De Voedselbank Gorinchem gaat uit van de Stichting Voedselbank Gorinchem. Het is een 100% non-profit organisatie. Op alle niveaus wordt gewerkt met onbetaalde vrijwilligers.

Ons doel is de (verborgen) armoede in de gemeente Gorinchem te bestrijden.
Hieronder verstaan we:

  • Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan.
  • Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving.
  • Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd.

De flyer is ontworpen door Madeby-Elands Gorinchem 

Het bestuur

Arie de Bruin – voorzitter
voorzitter@voedselbankgorinchem.nl
06 54 37 40 58

Hans de Kuiper – penningmeester, voedselveiligheid, facilitaire zaken
  hans@voedselbankgorinchem.nl
06 53 44 60 38

Leontien van Honk – secretaris
secretaris@voedselbankgorinchem.nl
06 11 29 47 13

Peter Verschoor – voedsel en fondswerving

peter@voedselbankgorinchem.nl
06 12 10 78 86

Frans de Munnik – Vrijwilligers en klanten coördinatie
frans@voedselbankgorinchem.nl
06 33 18 05 26