Verbinden en Samenwerken, Bestuur en coördinatoren van de Voedselbank Gorinchem komen samen.

Verbinden en samenwerken…

Met ruim 80 onbetaalde vrijwilligers is de Voedselbank Gorinchem een organisatie dat als een ‘bedrijf’ draait. Wij zorgen met elkaar dat de klanten iedere donderdag worden voorzien van boodschappen en met bijna 200 gezinnen is dat een grote verantwoordelijkheid.

Daarom is het goed om als organisatie met elkaar te kijken naar de sterke en zwakke punten, de valkuilen en waar we eventuele kansen zien liggen. Iets dat we als Voedselbank nog nooit op deze manier hebben gedaan.

Het bestuur en alle coördinatoren van de verschillende afdelingen, zoals; intake, uitgifte, communicatie, logistiek, ICT  kwamen bij elkaar om te bespreken hoe we elkaar kunnen aanvullen in onze werkzaamheden, maar ook om samen te kijken naar bijvoorbeeld; wie kan wie vervangen bij (tijdelijk) uitval van zijn of haar taken.

De Voedselbank Gorinchem draait altijd door en dat brengt op enkele momenten uitdagingen met zich mee, ook kunnen we als organisatie kwetsbaar zijn, zeker gezien de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers. Dus daarom: hoe blijven we klaar voor de toekomst en wat hebben we daarvoor nodig?

Deze punten zijn onder andere besproken en hier komt een vervolg (plan) op. We sloten af met een etentje bij het Omnia College waar we op uitnodiging na de werkbespreking mochten blijven eten. Als Voedselbank waren we namelijk onderdeel van de praktijkexamens.

We willen het Omnia college ongelooflijk bedanken voor deze uitnodiging en het heerlijke eten. Wat ons betreft zijn alle leerlingen geslaagd!!

Het was dus een waardevol samenkomen, waar we met elkaar in verbinding gingen en het samenwerken nog verder optimaliseren… Voor de toekomst van de Voedselbank Gorinchem blijven we ons als organisatie ontwikkelen en altijd ten goede voor de klanten.