Schaamte is overbodig, soms heb je even hulp nodig.

Honger in Gorinchem komt vaker voor dan je denkt. Het kan écht iedereen overkomen dat er zoveel financiële zorgen zijn, dat het op tafel zetten van een voedzame en gezonde maaltijd even niet haalbaar is.
Wij denken dan ook dat er nog meer mensen zijn in Gorinchem die wij kunnen helpen aan eten, drinken en de nodige basisbehoeften, maar ook aan een sociaal contact, een luisterend oor of doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties. Graag gaan wij hen bereiken.

Er zijn verschillende reden waarom iemand (nog) geen klant is bij onze Voedselbank. Denk aan schaamte, onbekendheid, onwetendheid en bang zijn om niet aan onze normen te voldoen. Wij hopen dit weg te nemen door op meer plaatsen zichtbaar te zijn en nog meer te communiceren op onze website, social media kanalen en via de regionale pers.

Zo hebben we een nieuwe flyer en posters die we breed verspreiden bij armoedebestrijders, buurt- en wijkcentra, supermarkten en zorgverleners. Maar we hebben ook een video gemaakt waarin een van onze klanten je meeneemt in haar ervaring met onze Voedselbank. Dit alles doen we met de slogan:

Schaamte is overbodig,
soms heb je even hulp nodig.
Wij zijn er voor jou!