Privacy­beleid

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedsel. Bij de Voedselbank vinden wij het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij je in dit document informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Zo zullen wij, wanneer je een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer je als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij contactgegevens, motivatiebrief en de gegevens uit het cv verwerken.
  • Als je een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of je wilt dat jouw donatie anoniem blijft.
  • Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, zullen wij je naam en e-mailadres verwerken.
  • Tot slot verwerken wij ook contactgegevens als je leverancier bent voor de Voedselbank

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van je persoonsgegevens, waarbij wij ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen wij gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van toestemming voor hebben gekregen. Je toestemming kun je altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen wij onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat gegevens altijd goed beveiligd zijn. Persoonsgegevens zullen wij niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat je niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet heb je het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heb je het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen indien gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt je op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat je deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar jouw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar jouw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, heb je het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

Je hebt voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van je persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via info@voedselbankgorinchem.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen.