Intaker

Ter versterking van ons team intake zijn wij op zoek naar een INTAKER.

Werkzaamheden
Je houdt intakegesprekken met mensen die zich aanmelden voor een voedselpakket van de Voedselbank. Je bespreekt hun financiële situatie en beoordeelt of ze volgens de normering in aanmerking komen voor een pakket.
Periodiek heb je contact met de klanten om te kijken of de situatie gewijzigd is en ze nog steeds in aanmerking komen voor een voedselpakket. Je onderhoudt contacten met sociale instellingen, zoals bewindvoerders en schuldhulpverlening. Ook adviseer je klanten indien nodig over hulpverlenende instanties.

 Benodigde vaardigheden en kwaliteiten

  • Je bent sociaal bewogen en hebt gevoel voor sociale verhoudingen
  • Je hebt empathie met de doelgroep
  • Je bent communicatief vaardig
  • Je kunt omgaan met computers en computerprogramma’s
  • Je bent administratief goed onderlegt
  • Je hebt financieel inzicht
  • Je werkt zelfstandig
  • Je kan zowel positieve als negatieve besluiten nemen en toelichten
  • Je gaat vertrouwelijk om met klantinformatie
  • Je hebt kennis van intake gerelateerde regelgeving en de sociale kaart van Gorinchem, of je kunt je deze kennis eigen maken

Daarnaast ben je wekelijks beschikbaar op donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en mogelijk op dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur.

Ons aanbod
Samen werken aan armoedebestrijding in Gorinchem biedt persoonlijke verrijking en voldoening. Dit doe je samen met een fantastisch team van meer dan 80 vrijwilligers.

Het team intake bestaat momenteel uit 3 personen.

Reageren
Heb je vragen of wil je je interesse kenbaar maken? Neem dan contact op met Hans de Kuiper (hans@voedselbankgorinchem.nl of 06-53 44 60 38).

Met oog voor voedsel en hart voor mensen zet de Voedselbank Gorinchem zich met meer dan 80 vrijwilligers in, om de momenteel 180 klanten wekelijks te voorzien van een voedselpakket.