Bliek van Waardering voor onze vrijwilligers

Vrijdag 10 november werden wij verrast met een ‘Bliek van Waardering’. Deze prijs is in het leven geroepen door Christenunie om dankjewel te zeggen aan Gorinchemmers die met hun inzet de stad mooier en leefbaarder maken. Met ruim 30 vrijwilligers waren wij in het Oude Stadhuis om de Bliek in ontvangst te nemen. Het was een feestelijke ochtend!

Raadslid Anselm Knol van de ChristenUnie-SGP fractie overhandigde de prijs aan vrijwilliger Arie van Hoven, met de woorden: “De Voedselbank Gorinchem speelt een cruciale rol in onze gemeenschap. Het biedt niet alleen essentiële steun aan hen die het nodig hebben, maar versterkt ook de onderlinge solidariteit. De belangeloze inzet van al deze vrijwilligers vormt het kloppend hart van deze onmisbare organisatie.”
Een zichtbaar trotse Arie nam de Bliek namens alle vrijwilligers in ontvangst. Arie richtte in 2004 onze voedselbank op en is nog steeds een actieve vrijwilliger.

De Bliek gaat een mooi plekje krijgen in onze Voedselbank!