Aanmelding

De ontvangende huishoudens worden onder meer aangemeld via diverse organisaties, zoals de Sociale Dienst, het maatschappelijk werk, het Leger des Heils of de diaconie van een kerk. U kunt zich ook zelf aanmelden via telefoon, app of email (06-49677779 intake@voedselbankgorinchem.nl). Het is van belang dat u aan de toelatingscriteria voldoet. Tijdens een intakegesprek wordt beoordeeld of u in aanmerking komt en vindt eventueel doorverwijzing naar een hulpverlenende instantie plaats. Het intaketeam is telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
 

Aanmelden

Doneer