Aanmelden

De ontvangende huishoudens worden onder meer aangemeld via diverse organisaties, zoals Avres, Schuldhulpverlening, de Sociale Dienst, Maatschappelijk werk, het Leger des Heils of de diaconie van een kerk. U kunt zich ook zelf aanmelden via telefoon, app of

e-mail (06-49677779 intake@voedselbankgorinchem.nl). Het is van belang dat u aan de toelatingscriteria voldoet. Tijdens een intakegesprek wordt beoordeeld of u in aanmerking komt en vindt eventueel doorverwijzing naar een hulpverlenende instantie plaats. Het intaketeam is telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur van maandag tot en met vrijdag.

 

 

Get in touch

Voedselbank Gorinchem

Schelluinesevliet 11

4203NB Gorinchem

 

intake@voedselbankgorinchem.nl

info@voedselbankgorinchem.nl

 

Voor wie is de voedselbank?

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn er landelijke criteria opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voedsel, kleding en dergelijke.

Sponsors gezocht!

De voedselbank Eemsdelta zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in die om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden maar die kwalitatief nog 100% goed zijn.