Voedselveiligheid

Klanten van een voedselbank moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76, met richtlijnen waaraan men moest voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Voedselbank Gorinchem werkt met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt. Inspecteurs van de Houwers Groep , een onafhankelijke inspectiebedrijf en werkzaam op het gebied van voedselveiligheid. Er wordt jaarlijks steekproefsgewijs en onverwacht bij de aangesloten voedselbanken geïnspecteerd. Voedselbank Gorinchem is recent geïnspecteerd en het ‘ GROEN’ certificaat weer voor 1 jaar verlengd.

Gezond voedsel dat aan hoge eisen voldoet

Iedere week worden levensmiddelen verzameld door onze vrijwilligers. Ze worden indien nodig omgepakt en verpakt om tijdens de uitgiftedag beschikbaar gesteld te worden aan de klanten. Op dinsdag en donderdag wordt de winkel ingericht en bepaald hoe we het beschikbare voedsel optimaal aan de verschillende gezinssamenstellingen kunnen aanbieden. Welke producten we kunnen aanbieden verschilt natuurlijk van week tot week want we zijn afhankelijk van “wat onze donateurs ons aanbieden!”

Alle producten die wij onze deelnemers aanbieden voldoen aan de eisen die in de Warenwet aan ons gesteld worden. In samenwerking met de grootste landelijke supermarktketens als Albert Hein, Jumbo , Nettorama, Coop  vormen wij een zogenaamde “gesloten voedselketen”. De Voedselbank Gorinchem wordt net als alle andere supermarkten regelmatig en onaangekondigd gecontroleerd op het handhaven van de voedselveiligheidseisen (HACCP)

Als u toch twijfelt: meld het ons!
Twijfelt u thuis? Eet het dan niet op!

Met grote zorg controleren wij de kwaliteit van alle producten die we tijdens de uitgiftedag aanbieden. Hierbij houden we ons strikt aan de wettelijk voorgeschreven eisen. De uiterste houdbaarheid van een product, de zogenaamde Tenminste Houdbaar Tot (THT) datum mag bij uitgifte via een Voedselbank later zijn dan de datum die op de verpakking vermeld staat. Hiervoor heeft de warenwet het informatieblad 76 opgesteld waarin staat welke producten, hoelang “over de datum” mogen zijn.

Informatieblad 76: Charitatieve Instellingen en Organisaties
Dit informatieblad is bestemd voor instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, die levensmiddelen verstrekken aan kansarmen in het kader van voedselhulp en armoedebestrijding. Het informatieblad beschrijft richtlijnen over de interpretatie van regels rondom voedselveiligheid, waarbij de onderwerpen houdbaarheidsdata, traceerbaarheid, etikettering en invriezen van levensmiddelen, expliciet zijn opgenomen.
U kunt het informatieblad downloaden op de officiële pagina van de overheid.

Als u op de uitgiftedag een artikel wordt aangeboden dat u liever niet heeft, kunt u dit altijd -beleefd- weigeren!.
U hoeft niets mee te nemen dat u of uw gezin niet kunnen gebruiken.
Het achteraf weggooien van voedsel ervaren wij als de grootste zonde die een deelnemer kan begaan, we kunnen dit bestraffen met onmiddellijke stopzetting van onze dienstverlening.

Alle vrijwilligers zullen u graag adviseren.