Voedselveiligheid

Klanten van een voedselbank moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76, met richtlijnen waaraan men moest voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

 

Voedselbank Gorinchem werkt met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt. Inspecteurs van de Houwers Groep , een onafhankelijke inspectiebedrijf en werkzaam op het gebied van voedselveiligheid. Er wordt jaarlijks steekproefsgewijs en onverwacht bij de aangesloten voedselbanken. Voedselbank Gorinchem is recent geïnspecteerd en het ‘ GROEN’ certificaat weer voor 1 jaar verlengd.

 

> Certificaat 2019 Stichting Voedselbank Gorinchem

> Certificaat 2020 Stichting Voedselbank Gorinchem