Spagaat Voedselbank Gorinchem

Vrijdag 23 september |

Het aantal klanten neemt wekelijks toe, maar de toelevering van de producten daalt. Vanaf januari 2022 is het klantenbestand gestegen van 123 naar 160 huishoudens. Er zijn momenteel 374 personen die wekelijks van de Voedselbank eten. Wat hierbij opvalt is dat 118 personen jonger dan 18 jaar zijn, daarnaast stijgt het aantal 60+ huishoudens. De enorme stijging wordt mede veroorzaakt door de energiecrisis en de hoge inflatie.

De verwachting is dat het aantal klanten de komende maanden nog verder gaat toenemen nu steeds meer energiecontracten aflopen en gezinnen in o.a. sociale huurwoningen verder in financiële problemen gaan komen. Daarnaast zal de verruiming van de criteria vanuit Voedselbanken Nederland zorgen voor meer klanten bij onze Voedselbank. Het normbedrag per persoon is per 17 september verhoogd van € 100,00 naar € 110,00 en het basisbedrag per huishouden van € 150,00 naar € 190,00 als compensatie voor de stijging van de kosten van het levensonderhoud.

Gelijktijdig met de toename van het aantal klanten, zien wij ook de voedsel en financiële donaties teruglopen. Het afgelopen jaar is er landelijk 30% minder voedsel opgehaald. Dit komt mede door de “to good go” acties van de supermarkten. Hierdoor blijven minder producten voor de Voedselbank over. Ook doneren grote fabrikanten minder door optimalisatie van hun productie en logistieke processen.

Het doel van de Voedselbank is het helpen van de armste mensen en het voorkomen van verspilling van voedsel, alle zeilen moeten in deze periode worden bijgezet om wekelijks een goed en gezond pakket voor de klanten samen te stellen. Er is dan ook een levendige ruilhandel tussen de Voedselbanken in de regio. Ook wordt hard gewerkt om nieuwe leveranciers en donateurs te werven, maar helaas valt dit in deze tijd om begrijpelijke redenen niet mee.