Over ons

De stichting

De Voedselbank Gorinchem gaat uit van de Stichting Voedselbank Gorinchem. Het is een 100% non-profit organisatie. Op alle niveaus wordt gewerkt met vrijwilligers.

Ons doel is de (verborgen) armoede in de gemeente Gorinchem te bestrijden. Hieronder verstaan we:
• Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan.
• Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving.
• Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd.

Arie de Bruin
Marielle van Leeuwen
Hans de Kuiper
Carry van Hofwegen, Berthel de Wit, vacature
6141 13 928
6141 13 928
Stichting Steunpunt Voedselbank Gorinchem
t.n.v. Stichting Voedselbank Gorinchem NL34INGB 0005 2669 93

 
 
 
 
Doneer