Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en wij alleen met onbetaalde vrijwilligers werken, is het voor ons onmogelijk met gesloten beurs te opereren. WIj proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften.
U kunt uw gift overmaken naar IBAN NL34INGB0005266993 t.n.v. Stichting Voedselbank Gorinchem
of via het formulier hieronder :